Iemand het hoofd bieden.

Zich tegen iemand verzetten.


Trefwoorden

bieden hoofd

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden

Deze website gebruikt cookies.