Onder vriendschaps schijn bezorgt hij het zijn.

Hij doet zich voor als vriend uit eigenbelang.


Trefwoorden

onder schijn vriendschaps bezorgen

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden