Schijn bedriegt.

Iets is niet altijd zoals het op het eerste gezicht lijkt.


Trefwoorden

bedriegt schijn

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden