Twee vossen kunnen elkaar niet bedriegen.

Twee slimme mensen maken elkaar niets wijs.


Trefwoorden

elkaar twee kunnen vossen bedriegen

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden