Onder vriendschaps schijn zit het ergste venijn.

Niets is zo erg als iemand die net doet of hij je vriend is maar het helemaal niet is.


Trefwoorden

onder schijn venijn vriendschaps ergste

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden