Schapen zonder herder.

Een groep zonder leider.


Trefwoorden

zonder herder schapen

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden