Er gaan veel makke schapen in één hok.

Als iedereen zich een beetje inschikt passen er veel mensen in dezelfde kleine ruimte.


Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden

Deze website gebruikt cookies.