Er gaan veel makke schapen in één hok.

Als iedereen zich een beetje inschikt passen er veel mensen in dezelfde kleine ruimte.

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden

Spreekwoorden met veel

Spreekwoorden met gaan

Spreekwoorden met schapen

Spreekwoorden met hok

Deze website gebruikt cookies.