Er gaan veel makke schapen in één hok.

Als iedereen zich een beetje inschikt passen er veel mensen in dezelfde kleine ruimte.


Trefwoorden

veel gaan schapen makke hok

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden