Schone wegen lopen niet verre.

Geluk duurt vaak maar even.


Trefwoorden

lopen wegen verre

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden