Tegen een heilig huisje schoppen.

Iets dat als vaststaand wordt beschouwd ter discussie stellen.


Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden