Tegen een heilig huisje schoppen.

Iets dat als vaststaand wordt beschouwd ter discussie stellen.


Trefwoorden

schoppen tegen heilig huisje

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden