Toen de man uit de bijbel zijn volk telde verloor hij.

Je moet tijdens een spel niet je winst gaan tellen want je kunt nog verliezen.


Trefwoorden

man bijbel volk toen telde verloor

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden