Dom volk en varkens laten zich slecht drijven.

Je kunt weinig bereiken met domme mensen.


Trefwoorden

varkens laten slecht dom drijven volk

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden