Uit zuivere bronnen vloeit zuiver water.

Wie een rein geweten heeft spreekt geen slecht over mensen.


Trefwoorden

water zuivere bronnen zuiver

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden