Wilt niet zorgen voor de dag van morgen.

Je moet je niet teveel zorgen maken over de toekomst.


Trefwoorden

dag zorgen morgen

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden