Zij heeft een mond als een klappermolen.

Zij praat aan één stuk door en weet niet van ophouden.


Trefwoorden

mond klappermolen

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden