Zijn hart uit zijn lichaam spuwen.

Overgeven.


Trefwoorden

hart spuwen lichaam

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden