Zijn hoed staat op halfzeven.

Zijn hoed staat scheef.


Trefwoorden

staat hoed halfzeven

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden