Zijn hoed zit altijd op zijn hoofd.

Hij groet nooit.


Trefwoorden

hoofd hoed

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden

Deze website gebruikt cookies.