Zijn knie steekt door zijn hoofd.

Hij is kaal.


Trefwoorden

hoofd knie

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden