Dat moet men van de daken prediken.

Dat moet je promoten.


Trefwoorden

men moeten daken prediken

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden