De kar is niet aan zijn gat gebonden.

Hij voelt is niet verantwoordelijk en heeft makkelijk praten.


Trefwoorden

gat gebonden kar

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden