De kat muist best als zij jongen heeft.

Mensen met kinderen zorgen ervoor dat ze genoeg verdienen.


Trefwoorden

jongen kat best muist

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden