Doe uw best God doet de rest.

Je kunt op God vertrouwen als je zelf ook je best doet.


Trefwoorden

doet best god doe rest

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden