De kreeftengang gaan.

Achteruit gaan.


Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden