De morgenstond heeft goud in de mond.

Vroeg in de morgen doe je vaak het makkelijkste het meeste werk.


Trefwoorden

mond goud morgenstond

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden