De raven zullen je geen brood brengen.

Je zult moeten werken voor de kost.


Trefwoorden

raven brengen brood zullen

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden