Die te wijd gaapt verstuikt zijn mond.

Als je te hoge eisen stelt dan loopt het vaak niet goed af.


Trefwoorden

mond gapen wijd verstuikt

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden