Wijd van huis is altijd rijk.

Iemand die van ver komt kan makkelijk liegen.


Trefwoorden

huis rijk wijd

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden