Er is een steen van zijn hart gevallen.

Hij heeft een groot probleem minder.


Trefwoorden

steen hart

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden

Deze website gebruikt cookies.