Ergens een streep onder zetten.

Iets afsluiten.


Trefwoorden

ergens zetten onder streep

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden