Ergens kopij uit slaan.

Ergens voordeel uit halen.


Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden