Geld is de ziel van de negotie.

Zonder geld kun je niet handelen.


Trefwoorden

geld ziel negotie

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden