God is geen spreker doch op Zijn tijd een wreker.

Als je op aarde niet gestraft wordt voor je slechte daden dan straft God je wel als je naar


Trefwoorden

god tijd spreker doch wreker

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden