Grote vissen scheuren het net.

Belangrijke mensen die de boel hebben bedonderd ontlopen vaak hun straf.


Trefwoorden

grote net vissen scheuren

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden