Het kan beter van de schoof dan van de band.

Het kan beter op de kosten van de rijke dan van de arme.