Het kan beter van de schoof dan van de band.

Het kan beter op de kosten van de rijke dan van de arme.


Trefwoorden

beter band schoof

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden