Hij broedt een slang in zijn boezem.

Hij is goed geweest voor iemand die hem daarvoor met ondankbaarheid zal belonen.


Trefwoorden

boezem slang broedt

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden