Je moet de hand in eigen boezem steken.

Je moet de oorzaak van de fout niet bij de ander maar bij jezelf zoeken.


Trefwoorden

moeten steken boezem hand

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden