De hand in eigen boezem steken.

De schuld bij zichzelf zoeken.


Trefwoorden

steken boezem hand

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden