Hij gaat met de winst strijken.

Hij krijgt alle opbrengsten.


Trefwoorden

strijken winst

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden