Hij heeft een hart in het lijf.

Hij is dapper.


Trefwoorden

hart lijf

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden

Deze website gebruikt cookies.