Hij heeft een hart van steen.

Hij is hardvochtig.


Trefwoorden

steen hart

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden

Deze website gebruikt cookies.