Hij is bij de lepel.

Hij kan zijn mond goed roeren.


Trefwoorden

lepel

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden