Hij is de Duivel van de kruikar gegleden.

Hij is listig en gemeen.


Trefwoorden

duivel gegleden kruikar

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden