Hij is goed in God.

Hij gelooft alles.


Trefwoorden

goed god

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden

Deze website gebruikt cookies.