Hij is goed te land gekomen.

Het is goed met hem afgelopen.


Trefwoorden

goed land

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden

Deze website gebruikt cookies.