Hij is van de Duivel bezeten.

Hij is boosaardig / Hij is woest.


Trefwoorden

bezeten duivel

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden