Hij is van de Duivel bezeten.

Hij is boosaardig / Hij is woest.


Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden