Hij is zijn leven niet zeker.

Hij is in gevaar.


Trefwoorden

leven zeker

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden

Deze website gebruikt cookies.