Hij kent de kaart van het land.

Hij is goed op de hoogte.


Trefwoorden

land kaart

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden