Hij laat de lip hangen.

Hij pruilt zijn lip.


Trefwoorden

hangen laat lip

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden