Hij moet er aan geloven.

Hij is degene die het moet gaan doen.


Trefwoorden

moeten geloven

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden