Hij sloeg een gat [houw] in de lucht.

Hij was zeer verbaasd.


Trefwoorden

gat sloeg lucht houw

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden